Translate

dinsdag 11 februari 2014

Rode Geus

Dikke is terug na heerlijk te hebben gevaren in Cabo Verde en doet 't vandaag rustig aan. No stress. Wel even de tijd genomen om op jacht te gaan en het pakket Wildernisvlees op te halen. Dit keer zit er vlees in van een Rode Geus Koe die 2 jaar heeft rondgelopen in natuurgebied Beuningen. Ultiem scharrelvlees. Vanavond staat de left-over lof van mevrouw Sigi met Rode Geus-worstjes op tafel.

Waarom Wildernisvlees?Onze dieren leven in gemengde groepen van mannetjes en vrouwtjes. De aanwas in de kuddes kan dan ook wel 30% per jaar zijn! Helaas groeit de omvang van begraasde natuurgebieden niet even snel. Soms wordt de ruimte in een gebied dan ook te klein. FREE zet dan alles op alles om een nieuw plek voor de dieren te vinden: in Nederland of erbuiten in bijvoorbeeld Letland, Engeland, Frankrijk of Duitsland. Wanneer we elders echt geen ruimte kunnen vinden, bieden we het kwaliteitsvlees van de dieren aan als Wildernisvlees. Bij een waardig leven hoort tenslotte een zo waardig mogelijk einde.
De opbrengst van Wildernisvlees stroomt rechtstreeks terug naar ons werk met kuddes en natuur!


Happy Days


Geen opmerkingen:

Een reactie posten